Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Năng lượng Việt Media hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần, với cấu trúc bao gồm Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban Kiểm soát và các phòng ban chức năng, đảm bảo tiêu chí gọn nhẹ.

Với đặc thù là đơn vị sản xuất các sản phẩm truyền thông, khối sản xuất của Năng lượng Việt Media hoạt động theo mô hình động. Theo đó mỗi chương trình/ sản phẩm truyền thông được quản lý theo một dự án linh hoạt. Thành viên của dự án được lựa chọn thích hợp, phù hợp với tính chất của công việc được đảm nhận.

Trong quá trình hoạt động, Năng lượng Việt Media luôn chú trọng tới việc đào tạo cán bộ, để nắm bắt kịp thời các công nghệ mới, hiện đại, xu thế của xã hội. Bên cạnh đó, sự đoàn kết, thống nhấ, gắn bó giữa các thành viên cũng chính là nên tảng vững chắc cho sự tồn tại và phát triển của Công ty.

Năng lượng Việt Media duy trì chặt chẽ với nhiều đối tác lớn trong ngành truyền thông, xây dựng một đội ngũ cố vấn, cộng tác viên uy tín, giàu kinh nghiệm.